کلیدکنکور

محصولات

(کتب جامع فرمولتست ویژه ی 97)

به دلیل درخواست خانواده ها و داوطلبان گرامی جهت داشتن کتب فرمولتست بصورت تک درس برای تمامی دروس عمومی و اختصاصی ، تصمیم گرفتیم برای کنکور 97 این کار انجام شود و در اختیار داوطلبان گرامی در جای جای ایران قرار دهیم ، وجه تمایز کتب جامع فرمولتست نسبت به محصولات و کتب کنکوری بازار: 

(داوطلبان گرامی، تمام فرمولتست ها و اطلاعات اصلی به صورت تک درس در اختیار شما قرار خواهد گرفت.)

1- استفاده از فرمولتست ها جهت طراحی تست ها در پایان هرکتاب و حجم کم کتب به شکلی که سبب می شود داوطلب به راحتی هر چه بیشتر بهمطالعه پرداخته و طبق فرمولتست محدوده ی طرح سوال طراحان را با دقت بیشتر بخواند.(هر چه حجم مطالب کمتر باشد یادگیری بهتر، دقیق تر و آسان تر خواهد بود)

2- حجم بسیار کم تری نسبت به منابع آموزشی بازار دارند چون طبق فرمولتست داوطلب اضافه خوانی و پراکنده خوانی نخواهد داشت.

3- بهره مندی از تجربیات سه تیم مخصوص رتبه های برتر سال های 93 و 94 و 95 که در سه مرحله بانظارت مستقیم استادمحبوبی به ویراستاری و سبک وسنگین مطالب آن پرداخته اند.

4- اساتید مطرح کنکور و گروه طراحان در کنار استاد محبوبی جمع بندی مطالب را مورد بررسی ویژه قرار داده اند.

5- تمام فرمولتست های استاد محبوبی برای اولین بار براساس دروس و فصول کتب درسی مطرح، مشخص شده و نکات پیش بینی شده در آن به وضوح دیده میشود.(در پایان هر کتاب آزمون هایی خاص وجود دارد که در هیچ منبع کمکی دیگر شبیه و نظیر ندارند.)