خبرها

                                           «کلید کنکور(فرمولتست)، کلید قبولی هر داوطلب است.»

مشاوره و پشتیبانی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب توسط استاد محبوبی(شیوه) حتی ایام تعطیل.09126087740

زهراسعیدی روانشناسی تهران: با آن که چندسال اززمان پیش دانشگاهی گذشته بود باآشنایی با استاد محبوبی واستفاده ازکتاب کلید کنکور(فرمولتست)به راحتی در رشته روانشناسی قبول شدم.

                                                                                                                                                                                          

                 ایوت مقدس نیا                                                                                                      الهام ملکی       

                دانشگاه شهیدبهشتی                                                                                           دانشگاه علوم پزشکی

                                                                                وحید پورهاشمی .

                                                                             دانشگاه خواجه نصیر

     

 

ازآنجایی که بعضی از داوطلبان  بعدازقبولی دوست ندارند عکشان درسایت قرارداده شود درنتیجه انشاالله بزودی پس ازاجازه وهماهنگی باافراد ذیل اطلاعات کاملشان رادراختیارشما قرارخواهم داد:

 

ریحانه ضیایی رتبه 71پزشکی/ امیرمحمدزرگررتبه 87مکانیک/ علی میرزایی رتبه45حقوق

 

آرمان مهدی فر(مکانیک)،علی جباری راد (برق)،حسین پورمحمدی(مکانیک)،شایان اقبالی(عمران)،فرزادخادم (مهندسی شیمی)

 

زهراکمالی(پزشکی)،مهساابراهیمی اصل(دندانپزشکی)،مریم نجفی آغشا(داروسازی)

       امیرمحمدزینالی(حقوق)پریسافاضلی(حقوق)سیدزهراکاظمی(حقوق)رضاعلی علی اکبری(روانشناسی)

نازنین امینی پور(مدیریت)

 

اطلاعات کتاب:

۱-۲۹۸-۲۰۲-۶۰۰-۹۷۸
رده بندی کنگره ۱۳۹۳ ۴ف ۳ م/lb2353
شماره کتابشناسی ۳۴۴۶۴۴۷
سرشناسه : پرویز محبوبی
عنوان : کلید کنکور

شماره تماس مولف :۰۹۱۲۶۰۸۷۷۴۰

 

 

 

 استادمحبوبی(شیوه) درجمع شرکت کنندگان درهمایش کشف نگاه طراح. 

   زیست وآزمایشگاه (2) دردستان استادشیوه در حال نشان دادن چگونگی انتخاب سوا ل کنکور93 توسط طراح.